Från och med januari 2011 tar Ida Burén över VD-rollen på Intercult. Ida har arbetat med Intercult i sju år och har tidigare haft en producerande och utvecklingsroll på Cirkus Cirkör. Grundare Chris Torch fortsätter i organisationen som senior associate, nu med mer fokus på internationella projekt men även med expertis och rådgivning.

Chris Torch, grundare och senior associate från 2011 säger:
Intercult skapades, för över 14 år sedan, med ett litet team, inga ekonomiska resurser och två starka ambitioner: att sätta kulturell mångfald på agendan och att internationalisera det svenska kulturlivet. Tillsammans formade dessa ambitioner en interkulturell vision.

14 år är en lång tid för vem som helst att verka i en ledande roll på en organisation. Initiativ blir till vanor. Intuition blir till reflexer. Jag är oerhört stolt över att lämna den fortsatta utvecklingen av Intercult till ett kompetent team, under ledning av min långvariga medarbetare Ida Burén.

Jag är också tillfreds med att Intercult har vuxit till en stabil organisation med ett komplext nätverk och rimlig strukturell finansiering.

Läs hela kommentaren av Chris Torch om sin nya roll och omorganiseringen

Ida Burén, VD från 2011 säger:
Intercult har omorganiserats för att matcha framtida utmaningar. Med mitt ledarskap kommer Intercult fungera som en plattform för kulturella projekt, utbildning och kulturpolitiska aktioner som våra projektledare utvecklar och driver.

Den kompetens och den position som Intercult har idag ger oss alla möjligheter att fortsätta förverkliga vår vision, skapa möten över gränser och öppna nya dörrar för upplevelser…

Läs hela kommentaren av Ida Burén som introducerar sig och omorganiseringen

För mer information kontakta:
Ida Burén, tel 0707 34 42 31
Chris Torch,  tel 0705 54 10 23
Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, tel 070 750 24 54