Europakommissionen har lanserat ett nytt Global Cultural Leadership Programme för unga kulturutövare som vill utveckla sina kompetenser och ledaregenskaper inom internationella kultursamarbeten. Du får tillfälle till kompetensutveckling och nya internationella nätverk.
The Global Cultural Leadership Programme är en komponent i Cultural Diplomacy Platform som lanserades i mars 2016 för att stödja Europakommissionen i att implementera en ny strategi för internationella relationer inom kultur.

Den första träffen ägerrum på Malta mellan 16-21 oktober. Deadline för anmälan är den 1 augusti 2016.

Läs mer på www.culturalfoundation.eu