Här är namnen på de som hittills anmälts sig till konferensen: Anmälda per den 2 december