Intercult har haft förmånen att ta emot många bra praktikanter från Kulturverkstan. Nu närmar sig deadline för att söka till den 2-åriga utbildningen i Göteborg.

Det finns både jobb och framtid för kulturen. Det syns tydligt på Kulturverkstan, den internationella projektledarutbildningen som vänder sig till kulturarbetare: musiker, skådespelare, arrangörer, författare, filmare och bildkonstnärer – men även till akademiker och praktiker från andra håll.

Av de studenter som tog examen 2012 arbetar idag över 70 procent inom kulturlivet. Vi hittar dem på institutioner, förvaltningar, inom egna företag såväl som i det fria kulturlivet runtomkring i Sverige. Några exempel: Verksamhetsledare på Ung Scen Norr Norrbottensteatern, producent på Orionteatern, kommunikatör på Göteborgs Dans & Teater Festival, utvecklare på Sensus, handläggare på Kulturförvaltningen Göteborgs Stad, och producent på GEST.

Den kunskap man tar med sig från Kulturverkstan är ovärderlig i yrket som projektledare. Omvärlden blir tydligare och lättare att navigera i, saker som verkat ouppnåeliga blir plötsligt greppbara.” / Daniel Isaksson, verksamhetsansvarig för Ung Scen Norr, Norrbottensteatern.

Är du intresserad eller vet någon som skulle kunna vara det? Ansök senast den 30 april.

Mer information samt ansökningsblanett finns på www.kulturverkstan.net
Kontakt: Sofia Gräsberg