Just nu befinner sig 29 stycken konstnärer, forskare, fotografer från olika länder, bl a Sverige, ute på Xpedition EAST – vars avsikt är att sätta in deltagarna i kulturen i Europas geografiska ytterkanter.

Xpeditionen, är den sista av totalt 4 st som görs i ett undersökande och inledande skede av CORNERS – ett av EU delvis finansierat projekt – som syftar till nya konstnärliga och mångkulturella samarbeten längre fram.

Kulturorganisationen Intercult’s Chris Torch, projektledare och tillika initiativtagare till Corners, deltar naturligtvis, likaså återfinns en del representanter från Kulturhuvudstadsåret UMEÅ 2014: Oskar Östergren (filmare), Ida Hansson (performance-artist) och Lena Stenberg (konstnär). Andra svenska konstnärer som deltar är: Mikael Lundberg (konstnär), Nils Personne (kompositör, musiker), Kajsa Sandström (koreograf).

Övriga deltagare är från: Kroatien, Slovenien, Polen, England, Nordirland och Ukraina.

Xpeditionen besöker Lviv i Ukraina; Lublin, Suleczyno och Gdansk i Polen; Klaipeda och Curonian Spit i Litauen samt Kaliningrad i Ryssland.

Dessa samarbeten och framtida konstverk – gjorda av de olika deltagarkonstnärerna och ibland även lokalbefolkningen på respektive plats – planeras inom de nämnda områdena att uruppföras under 2013- 2017.

Resan har även fått projektstöd av Svenska Institutet och Stockholms Stad.

Projektets konstnärer bloggar på: cornersofeurope.org/blog

Mer info: www.intercult.se/corners och cornersofeurope.org

Vill du boka en intervju med Chris Torch kan du ringa honom på hans mobiltelefon: 070-554 10 23

För övriga frågor kontakta

Thomas Strand, kommunikatör, Intercult
thomas.strand@intercult.se
, T: 08 644 10 23, M: 070 741 12 60

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv.  Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi  är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver  Europeiskt Resurscentrum för Kultur (ERK) och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta  internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från  Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting.  Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi  verkar.
www.intercult.se