Invigning av unik scenyrkesskola på västbanken

På lördag 30 augusti 2014 invigdes PARC, Performing Arts Training Center – en scenyrkesskola på västbanken – den första i sitt slag i Palestina!

Initiativtagare är Al-Harah Theater i Palestina som under 2013 påbörjade förberedelserna till att starta ett utbildningscentrum för yrkesscenkonst i Palestina. Intercult och Al-Harah inledde ett projektsamarbete med stöd av Creative Force på Svenska Institutet för att hjälpa till med uppbyggnaden.

Intercult har med hjälp av sitt nätverk i Sverige bl a byggt upp innehållet i utbildningsprogrammet, skaffat nödvändig teknisk utrustning samt residensplatser på scenkonstorganisationer förprogrammets studenter.

Projektet har pågått från 2013 med stöd även från Riksteatern.

Utbildningscentret kommer att arbeta med ett tvåårigt program med 5 studenter antagna till varje delprogram.

Read more about Al-hara PARC – brochure in english

Aktuella kulturkonferenser i Europa

Beyond the Obvious – from producing things to nurturing social capital
VAR: Newcastle Gateshead (UK)
NÄR: 9-11 oktober
Culture Action Europe bjuder in till en årlig publikkonferens och årsmöte av det europeiska kulturnätverket.
Läs mer…

Factorial 2014
VAR: Barcelona
NÄR: 29–31 oktober 2014
Nätverket On-the-move arrangerar Factorial 2014, ett internationellt möte där Art Factories deltar.
Läs mer…

“Learning from the past. Looking into the future”
EUSBSR Priority Area Culture Conference (Baltic Sea Region)
VAR: Tallinn
NÄR: 13–14 november 2014
Den 13–14 november samlas Östersjöregionens kultursektor I Tallinn, Estland på en konferens ”Priority Area Culture of the EU Strategy for the Baltic Sea Region”. Ämnet för dessa två dagar är diskussionen om resultat och planering av satsningar på kulturella och kreativa sektorer I Östersjöregionen för den nya programperioden.
Läs mer….

2015 – Det Europeiska året för utvecklingssamarbete!

År 2015 står flera utvecklings- och biståndspolitiska frågor högt på den globala agendan. Millenniemålen löper ut och ska ersättas av en ny hållbar utvecklingsagenda. Andra viktiga hållpunkter under nästa år är COP21 och mötet om utvecklingsfinansiering i Addis Abeba. Med anledning av bland annat detta har EU utnämnt år 2015 till det Europeiska året för utvecklingssamarbete (European Year for Development, EYD2015). Sedan 1983 bär varje år i EU ett särskilt tema, och EYD2015 är det första som är av global karaktär.
Syftet med EYD2015 är att skapa en gemensam utgångspunkt för EU, medlemsstater, civilsamhällesorganisationer och allmänhet att diskutera globala frågor och EU:s roll i världen. Vad har EU, som tillsammans med medlemsstaterna är världens största biståndsgivare, åstadkommit på utvecklingsområdet och vilka utmaningar kvarstår?

Kulturarbetare veckans profil i EU – Cecilia Gärding utsedd till en av kvinnorna som inspirerar Europa

Cecilia Gärding har fått utmärkelsen Women Inspiring Europe 2014 av EU:s jämställdhetsinstitut. Priset fick hon för ett kulturprojekt som ökade afrosvenskars kulturella delaktighet i Sverige och för det pågående projektet ”Kulturarvsagenterna”.

Kulturarvsagenterna syftar till att uppmärksamma hur mångfalden bidragit till det svenska kulturarvet och vilka föreställningar man inom svenska konstarter har haft historiskt kring ”den andre”. Projektet drivs tillsammans med unga vuxna kulturutövare som själva har bakgrund som nationell minoritet, eller som en person med utländsk bakgrund.

”Om vi alla får vara med och dela på makten, ordet och scenen kan vi revolutionera hur integration i framtiden bör se ut i Europa,” säger Cecilia.

Vill du läsa mer om utmärkelsen och Cecilias arbete kan du göra det här:

http://eige.europa.eu/content/cecilia-garding

http://www.kulturarvsagenterna.se/

http://ceciliagarding.se/

Central Baltic – lansering av programmet i Stockholm i november

Central Baltic är ett strukturfondsprogram för gränssamarbete som innefattar regioner i Sverige, Finland, Estland, Lettland och Åland. Svenska regioner som kan delta i programmet är Stockholms län, Gävleborgs län, Uppsala län, Södermanslands län, Östergötlands län, Gotlands län, Västmanlands län och Örebro län. Sekretariatet finns i Åbo och svensk contact point på Länsstyrelsen i Stockholm.

Programmet för den nya perioden 2014–2020 lanseras under hösten 2014 och syftet är att stärka områdets näringsliv, utbildning, miljö och kultur. Nu förbereds den första projektutlysningen. Inför utlysningen finns det möjlighet att boka konsultation med personalen från Sekretariatet. I Stockholm sker konsultationer den 12 september på Länsstyrelsen.

Lanseringen av programmet med mer detaljerad information om möjligheter att söka projekt planeras till den 5.11 i Stockholm på Coor Conference Kobran. Den första utlysningen kommer någon gång i slutet på året.

Ett svenskt kulturprojekt som tidigare har fått stöd från Central Baltic är Bridging Baltic – Young Peoples cultural right in the Baltic Sea Region med Gävle Kommun, Kultur & Fritid som projektägare.

Mer information om lanseringen och möten…

Projektet Bridging Baltic syftar till att med kulturens hjälp hitta strategier för att verka för social inkludering av barn och ungdomar, överbygga generationsklyftor och stärka gemenskapen i Östersjöområdet.

Mer information om projektet…

Kreativa Europa – vilka fick stöd?

Vilka som får stöd från programmet Kreativa Europa 2014 är nu publicerade på Europakommissionens hemsida.

Samarbetsprojekt
Sverige har skickat in 5 ansökningar om mindre samarbetsprojekt och två ansökningar om större samarbetsprojekt.
Två svenska kulturorganisationer har tilldelats medel som huvudkoordinatorer: Intercult för ett större samarbetsprojekt och stiftelsen Moomsteatern för ett mindre samarbetsprojekt. Sammanlagt är det 21 stora europeiska samarbetsprojekt och 37 mindre europeiska samarbetsprojekt som har fått stöd från Kreativa Europa.
Andra svenska kulturorganisationer som är med som partners är

Större samarbetsprojekt
Riksarkivet
Teater Tre Stockholm
Statens Museer för Världskultur
Stiftelsen Moderna Dansteatern
Högskolan Kristianstad

Mindre samarbetsprojekt
Jeunesses Musicales Sverige
Tensta Konsthall

Läs mer om resultaten…

Läs mer om Intercult och CORNERS

Nätverk
22 europeiska nätverk har fått projektstöd. Däribland har Culture Action Europe, en politisk plattform för kultur i Europa, (med bland annat Intercult som styrelsemedlem) fått stöd på 250.000 EUR/år för tre år.
Hela listan finns här.

Plattformar
Plattformar är en nyhet i Kreativa Europa med utlysning endast två gånger under hela programperioden. 5 plattformsprojekt har denna gång fått stöd från Kreativa Europa. Föreningen Littfest, Umeås internationella litteraturfestival deltar som enda svenska aktör i den slovenska plattfromen E-Merging Creativity med fokus på litteratur.

ANCIENNE BELGIQUE, Belgien
AEROWAVES , UK
BELETRINA – ACADEMIC PRESS, Slovenia
ASSOCIATION LIEUX PUBLICS CENTRE, Frankrike
MEETFACTORY O.P.S., Czech Republic

Läs mer om fördelningen av stöd till plattformar

Media
Rekordmånga svenska mediabolag har fått stöd från Kreativa Europa! Två aktörer fick även stöd till publikutveckling, Svenska Filminstitutet och Doc Lounge.

Läs mer…

Kulturvalet 2014 – En fråga om samverkan och demokrati i Stockholms län – program och deltagare

Riksteatern Stockholms Län, Europa Direkt Intercult och Ideell kulturallians inbjuder till ett kulturpolitiskt möte, inför valet i Stockholms län.

Välkommen den 28 augusti 2014 kl. 18–20 med efterföljande mingel på Södra Teatern (Kägelbanan). Kvällen kommer att innehålla diskussion, politisk debatt och öppet samtal. Håll utkik på Riksteatern Stockholms läns hemsida och facebook-sida för de senaste uppdateringarna om vilka som kommer att delta i de olika blocken med mera. Det finns ett begränsat antal platser. Anmälan görs via mail till charly.wassbergborbos@riksteatern.se.

  • Samverkansmodellen – Hur har det fungerat i andra regioner?

Ett samtal om utmaningar och framgångsfaktorer med Stockholms läns kulturchef och kulturchefer från regioner där samverkansmodellen redan implementerats.

Medverkande: Eva Bergquist (förvaltningschef kulturförvaltningen Stockholms län), Staffan Rydén (kulturchef Västra Götalandsregion) och Fredrik Lindegren (kulturchef Umeå kommun)

  • Kultursamverkan i Stockholm – Hur funkar det?

Ett samtal om utmaningar och möjligheter med företrädare från Kulturdepartementet och Stockholm stad. Inbjudna: Madeleine Sjöstedt (kultur- och fastighetsborgarråd Stockholm stad) och Joakim Stymne (Statssekreterare Kulturdepartmentet)

  • Kultursektorns behov i Stockholms län – Politisk debatt med frågor från kultursektorn

Ett samtal med tjänstepersoner inom kultursektorn om regionala behov och debatt med representanter från de politiska partierna som styr Landstingsfullmäktige.

Medverkande:
Teshome Wondimu
(verksamhetsledare Selam), Rani Kasapi (kulturchef Botkyrka kommun) och Signe Landin (verksamhetschef Dans i Stockholms stad och län) samt
Anna Starbrink Ordförande i Landstingets kulturnämnd (FP)
Rickard Wessman Vice ordförande i Landstingets kulturnämnd (M)
Jens Sjöström Ledamot Landstingets kulturnämnd (S)
Mia Wallgren Ledamot Landstingets kulturnämnd (C)
Tomas Melin Ledamot Landstingets kulturnämnd (MP)
Lennart Nillsson Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden i Järfälla (KD)
Anna Sehlin Ledamot i Landstingsfullmäktige (V)
Samtalsledare: Chris Torch och Charly Wassberg Borbos
Låt oss tala öppet om hur Stockholmsregionen kan utvecklas kulturellt!

Bästa hälsningar,
Styrelsen för Riksteatern i Stockholms län, Europa Direkt Intercult, Styrelsen för Ideell Kulturallians Stockholms län.

Aktuella utlysningar

Europa för medborgarna – sök bidraget – utlysning öppen till 1 september
Europa för medborgarna erbjuder kommuner, ideella organisationer och andra aktörer att söka pengar för aktiviteter som främjar medborgerligt engagemang. Nästa tillfälle att ansöka är 1 september klockan 12.00 för Demokratisk delaktighet och engagemang: vänortssamarbete, nätverk av städer och projekt för det civila samhället.
Läs mer…

Nytt program – TANDEM “Dialogue for Change” – samarbete mellan Ukraina och EU
Det nya TANDEM-programmet vänder sig till kulturorganisationer som vill utveckla gränsöverskridande partnerskap mellan Ukraina och EU. Deadline för ansökningar är 15 september.
Läs mer…

Sök bidrag från Erasmus+ senast 1 oktober
Årets sista ansökningsomgång för Erasmus+ går ut 1 oktober klockan 12.00. Sök bidrag till internationellt ungdomssamarbete, ungdomsutbyten, volontärtjänst, möten mellan unga och politiker och strategiska samarbetsprojekt!
Läs mer…

Databas med deadlines för olika program
Informationstjänsten Eurodesk har en lista på aktuella utlysningar i fonder och program tre månader framåt och utlysningar för praktik på olika europeiska institutioner. Här finns sidan att hålla ögonen på: eurodesk.eu

Intercult gör det igen – tar hem stort EU-stöd

Intercult
Pressmeddelande från Intercult 20140821

Projektet CORNERS – turning Europe inside out – med Intercult i spetsen har tilldelats ett stort flerårigt stöd från EU/Creative Europe (2014–2018)

Den totala budgeten för projektet är 2.566.000 EUR (ca 23.500.000 SEK). 50% täcks av stödet från EU/Creative Europe = 1.283.000 EUR (ca 11.750.000 kr). Den resterande finansieringen täcks av projektets 10 partners.
Intercult hämtar hem merparten av Creative Europes totala stöd till Sverige i denna omgång.
Utöver Intercult finns det endast ytterligare en mottagare i Sverige som huvudarrangör:
Moomsteatern i Malmö får som projektledare ett stöd för ett mindre samarbetsprojekt. Flera svenska organisationer finns med som samarrangörer av olika projekt med EU-stöd.

Intercult är “Lead Partner”, dvs. projektledare både konstnärligt och ekonomiskt i CORNERS-projektet som kommer att pågå från september 2014 till mars 2018. Stödet från EU innebär att vi kan fortsätta vårt arbete som planerat och det kommer att finnas utrymme för utveckling av fler produktioner och publikmöten. Projektet går in en ny fas: från “research & development” till “production & action”.
CORNERS nästa manifestation, som genomförs i samarbete med Umeå 2014, kommer att äga rum i Ersboda, Umeå i november 2014.
Intercult har tidigare fått ett stort, långvarigt EU Culture-stöd till Black/North SEAS 2007–2010.För mer information och intervjuer kontakta:

Chris Torch, senior associate Intercult och konstnärlig ledare för CORNERS
M: 070-554 10 23
chris.torch@intercult.se

CORNERS är en interkulturell konstnärlig plattform som skapas och drivs utifrån ett samarbete mellan olika kulturinstitutioner från europas hörn. www.cornersofeurope.org

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver medlemsplattformen ACCESS EUROPA och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting. Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi verkar.
www.intercult.se