Save the date! 9 dec 2016 Det Europeiska projektets framtid: Migration och kultur

Save the date inbjudan till konferensen

Det Europeiska Projektets Framtid: Migration & Kultur

banner_webbsv_500

 

9 december 2016, kl. 9-16 på Europahuset, Stockholm
Intercult/ Europa Direkt Intercult anordnar i samarbete med Riksteatern en heldagskonferens på temat Migration & Kultur.

TILL KONFERENSENS HEMSIDA

Konferensen är en del av Intercults ständigt pågående temperaturmätande av det Europeiska Projektets framtid. Det vill säga: Var befinner sig EU just nu vad gäller kultur och samhälle? Kan EU återuppfinna sig själv som ett hållbart “kulturprojekt”?

Och framför allt: hur ser framtiden ut?
Inget ämne är förmodligen viktigare och mer omdebatterat just nu i EU än migration. Intercult vill uppmärksamma ämnet från olika synvinklar, både utifrån konkreta kulturinitiativ som riktar sig till nyanlända och förslag till policy förändringar som placerar kultur i centrum för våra första möten med migranter som kommer till Europa. Hur kan vi utifrån vår kulturkompetens bidra till att skapa bättre villkor för ett fruktbart utbyte med nyanlända till Sverige?

Samtalsledare under dagen är Intercults Senior Advicer and Program Director Chris Torch, som har representerat Sverige i en arbetsgrupp som skapades av EU inom ramen för den strukturerade dialogen mellan Europakommissionen och kultursektorn Voices of Culture – The role of culture in promoting inclusion in the context of migration (september 2016). Arbetet har resulterat i en inventering av europeiska kulturprojekt som riktar sig till migranter samt ett antal rekommendationer till både EU och medlemsstaterna. Vi presenterar slutdokumentet under konferensen.

Representanter från Europakommissionen DG Kultur och DG Home i Bryssel är inbjudna att presentera EUs strategier för integration.

Vi återkommer med programmet för dagen men du är redan nu välkommen med anmälan.

ANMÄL DIG HÄR!

Agneta Hansson[eng]Agneta Hansson[/eng]


PROJEKTLEDARE CORNERS
agneta.hansson@intercult.se
+46 8 644 10 23

Agneta483_300px

Agneta arbetar som kommunikatör och producent på Intercult sedan 2015.  Sedan Januari 2017 arbetar hon enbart som projektledare för Corners.

Agneta arbetar också med de seminarier och konferenser som Intercult arrangerar i Sverige, och representerar ibland Intercult på vissa internationella konferenser.

Agneta har erfarenhet av arbete inom kultursektorn som administratör, projektledare, producent och kommunikationsansvarig. Hon har bl.a. arbetat som informatör på Svensk Teaterunion, administratör på Kungliga Operan, producent för flera fria teatergrupper, som kommunikationsansvarig på Nacka kulturcentrum i Dieselverkstaden och på Stockholms läns museum. Hon är van vid att arbeta på både svenska och engelska.

Såhär säger Agneta om att arbeta på Intercult:
”Jag har följt Intercult sedan start och sympatiserar starkt med Intercults vision att internationalisera det svenska kulturlivet. Att uppmuntra till samarbetsprojekt över regionala, kulturella och konstnärliga gränser. Jag vill arbeta för en ännu mer jämlik fördelning av resurser till det fria kulturlivet och ser också nödvändigheten i att kulturinstitutionerna hittar vägar till ny publik.”

[eng]

PROJECT LEADER CORNERS
agneta.hansson@intercult.se
+46 8 644 10 23

Agneta483_300px
Agneta is communication officer and producer at Intercult since 2015. Since January 2017 her job is mainly as project leader  for Corners.

Agneta assists at seminars, meetings and conferences. Sometimes she represents Intercult at international conferences. 

Agneta has been working with culture in Stockholm for many years as administrator, project leader, producer and communication officer at several institutions and free culture organizations. She is used to speaking and writing Swedish and English, both at work and at home.

In her work at Intercult Agneta wants to contribute to finding ways for Swedish culture to collaborate and form projects together with international collegues, crossing regional and artistic boarders. She wants to work for a democratic allocation of resources for Swedish and international culture projects. She is also interested in finding new and better ways for culture institutions to attract new audiences.

[/eng]

Nästa anhalt för CORNERS – Donostia San Sebastian 2016[eng]Next Stop for CORNERS – Donostia San Sebastian[/eng]

CORNERS kommer till Donostia 19 september – 2 oktober 2016. Donostia är en av de två utsedda European Cultural Capitals under 2016.

donostia-_euskal_herria-_500x163px

Donostia är det baskiska namnet på Staden San Sebastian. Flera av CORNERS kulturprojekt kommer att äga rum i staden, och de svenska konstnärer som deltar i någon form är Helena Wikström (InBetween), Saadia Hussein (Oh my home), Ida Hansson (Put yourself in my place), SIMKA – Simon Häggblom och Kari Lind (Sister of Another Mama), Nils Personne (Papyrint).

För hela programmet gå till denna länk

 

[eng]

CORNERS, the EU-financed art-project that Intercult is head partner for, is taking place in Donostia between September 19 and October 2.

donostia-_euskal_herria-_500x163px

Donostia, which is the Basque namne of the city of San Sebastian, is one of two elected European Culture Capitals 2016.  Several of the participating culture projects will be presented in the city, and these swedish artists will take part in some form: Helena Wikström (InBetween), Saadia Hussein (Oh my home), Ida Hansson (Put yourself in my place), SIMKA – Simon Häggblom och Kari Lind (Sister of Another Mama), Nils Personne (Papyrint).

Full program on this link:

[/eng]

SmartSe deltar i Speed dating under Stockholm Fringe Festival[eng] Smart Sweden presents its activities together with Europe Direct Intercult  at STOFF-Stockholms Fringe Festival  [/eng]

Den 6 oktober arrangerar Europa Direkt Intercult i samarbete med SmartSe ett evenemang under STOFF-festivalen.

500x358tummarna-smart

SmartSe – Smart Sverige är ett produktionshus som erbjuder frilansare hjälp med ekonomi, fakturering, produktion m.m. Intercult äger delvis bolaget tillsammans med Smart i Belgien där verksamheten startade. SmartSe delar lokal med Intercult på Nytorgsgatan 15A i Stockholm, men verkar i hela landet.

Stockholms Fringe Festival, STOFF, vill vara en resurs för unga konstnärer och erbjuda mötesplatser där det går att presentera sig, nätverka och inspireras. Detta sker via STOFF NET, vilket är festivalens nätverksgren. STOFF NET erbjuder under STOFF –festivalen ett seminarieprogram med debatter, möten med professionella artister samt möjlighet till nätverkande.

Speed-dating den 6 oktober kl 12.00-14.00
SmartSe kommer delta i ett Speed dating event tillsammans med   STDH, Stockholms Dramatiska Högskola en 6 oktober. Smart Sveriges speed dating startar kl 13.00. Detta är ett gyllene tillfälle för frilansande artister att få veta mer om vad SmartSe kan erbjuda individer, grupper och deras projekt.

Datum: 6 oktober

Tid: kl 12.00-14.00 (Smart Sverige går på kl 13.00.)
Plats: Kapsylen, Studio 44, Tjärhovsgatan 44 i Stockholm

Stockholms Fringe Festival äger rum mellan 5 – 10 oktober

Fullt program och info: www.stockholmfringe.com

Biljetter från 6 sept via: : www.billetto.se/stoff-2016 (app & web)
Sociala medier: @Stoffholm (Facebook / Instagram, Issuu / Twitter / Vimeo)

STOFF är en del av: Transit STHLM / EFFE / Nordic Fringe Network / World Fringe Network.
Med stöd från: Stockholm Stads Kulturförvaltning. Stockholms läns landsting och Konstnärsnämnden

500_budskapsplancher

[eng]

October 6  Smart Sweden will participate in an Artist Speed dating event at Stockholm Fringe Festival. The event is a collaboration with Europe Direct Intercult. 

500x358tummarna-smart
Speed-dating October 6 at 12-2 pm
SmartSe offers together with Stockholm Academy of Dramatic Arts and  Stockholm Fringe Festival a “speed-dating session”  on Friday October 6 at 12-2 pm. Smart Swedens speed date starts at 1 pm. This is an opportunity for freelance artists to know more what SmartSE can offer in production, administration as well as economic services.

Date: October 6
Time: 12-2 pm (Smart Swedens speed date starts at 1 pm)
Location: Kapsylen, Studio 44, Tjärhovsgatan 44 in Stockholm

Smart Sweden is an Intercult shared production house. It´s offering freelancers in the culture sector solutions for career in art. SMart in Europe has 60 000 members and offices in 8 European countries. The organisation offers realistic answers and administrative, legal, fiscal and financial advice. Moreover, we offer training and tools to simplify and legalise professional activities in the creative industry.

The event targeting freelancers from creative indutries in Sweden, participating in Stockholm Fringe Festival. Stockholm Fringe Festival STOFF as a partner to EDI incorporated the event as part of the festival offer. STOFF is offering the event to it´s audience consisting of both Swedish and international artists. The most important target group are Swedish artists coming to STOFF as an audience.

The object of the seminar is to present the offer of Smart Sweden through showing 5 performing arts projects and their ways to applications for funding to EU and than managing the cross boarders projects through SMart.be production houses.

500_budskapsplancher

[/eng]

Seminarium på Europahuset om “State of the union – Hur påverkas Sverige?”

Intercult närvarade vid det fullsatta och mycket spännande seminarium på Europahuset i Stockholm den 19 september  “State of the European Union – Hur påverkas Sverige?”

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll sitt årliga linjetal ”State of the European Union – om tillståndet i EU” den 14:e september i Europaparlamentet i Strasbourg. Dagens seminarium handlade om vad som sades i den efterföljande debatten, vilka är de viktigaste frågorna under hösten och vad innebär de för Sverige? Regeringen, svenska Europaparlamentariker, företrädare för EU-kommissionen och namnkunniga journalister kommenterade. 

I första panelen medverkade Ann Linde, EU- och handelsminister (S), Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker, Marita Ulvskog (S), Europaparlamentariker och Maria Åsenius, kabinettschef hos EU-kommissionär Cecilia Malmström. I andra panelen medverkade Lena Mellin, politisk kommentator och stf ansvarig utgivare på Aftonbladet, Susanne Palme, EU-kommentator på Sveriges Radio och Annika Ström Melin, EU-korrespondent på Dagens Nyheter. Samtalet modererades av Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige.

Timisoara utsedd till Europeisk kulturhuvudstad 2021

För tredje året i rad är har Intercults Chris Torch varit med och ta fram en lyckad ansökan för en Europeisk kulturhuvudstad. Grattis till Timisoara 2021 i Rumänien! Och grattis till Chris Torch som arbetat med anbudet!

Läs mer

timisoara

[eng]

For the third time Intercults Chris Torch has been involved on a successful application for a European Capital of Culture. Congratulations Timisoara 2021 i Romania! And congratulations to Chris Torch who has worked with the application tighter with the Timisoara Capital of Culture team.

timisoara

 

[/eng]

Rapport från Internationella demokratidagen den 15 september

Igår den 15 september var det internationella demokratidagen. Ett mycket intressant heldagseminarium ägde rum på Europahuset, Regeringsgatan. Innehållet behandlade möjligheterna, begränsningarna och framtidsperspektiven för det deltagande folkstyret och det aktiva medborgarskapet – i kommuner, landsting, Sverige, Europa och världen. Demokratikonferensen, som var ett samarbete mellan EU-kommissionens representation i Sverige, International IDEA, Schweiziska Ambassaden och Demokratiskolan vid Studiefrämjandet, handlade i första hand om hur vi tillsammans kan åstadkomma ett mera aktivt och ansvarstagande medborgarskap? 

Målet var att ta fram förslag som möter dagens utmaningar och bidrar till en mera deltagande demokrati. Med inlägg och tankar från politiker, forskare och representanter för det civila samhället som inspiration samtalades det om starkare länkar och kontaktytor mellan individer och institutioner, både lokalt, regionalt, nationellt och transnationellt.

Temadagen länkades till två stora demokratiutredningar som presenterades under våren: Låt fler forma framtiden (SOU2016: 5) och EU på hemmaplan (SOU2016: 10). I båda fallen väntas nu en proposition från regeringen kring konkreta reformer för att stärka upp den deltagande demokratin.

Under dagen deltog bland andra Olle Wästberg (av regeringen utsedd utredare av demokratifrågor); Johan Wullt (kommunikationschef EU-kommissionen, Sverige); Eva Sjögren (direktör, Svenska institutet för europapolitiska studier); Felix König (politiskt sakkunnig hos kultur- och demokratiminister Alice Bah Kunke); Maria Graner (generalsekreterare, Folkbildningsrådet); samt Christian Schoenenberger (Schweiz ambassadör i Sverige)

Läs även rapporten om Internationella demokratidagen på Europakommissionens hemsida!
bild1500pxbild2500pxbild3_500px

 

Ordförande Jean Claude Juncker om tillståndet i EU: “Vi måste bygga ett bättre Europa tillsammans”

Ordförande Jean Claude Juncker om tillståndet i EU:
“Vi måste bygga ett bättre Europa tillsammans”

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll den 14 september sitt årliga State of the Union-tal om tillståndet i EU inför Europaparlamentet i Strasbourg. Han underströk att de kommande 12 månaderna är avgörande för att återförena EU och presenterade därför en positiv agenda med konkreta åtgärder för det kommande året

image_facebook500x250px

JUNCKERS NYCKELBUDSKAP:

1. Hur kan vi bevara den europeiska livsstilen?

Juncker talade om vikten av den fria rörligheten och de europeiska värderingarna. Han tog tydligt avstånd från dödsstraff, betonade solidariteten och vikten av att stå upp för tolerans, men att den aldrig får ske på bekostnad av vår säkerhet. Han nämnde frihandelsavtalet med Kanada som det bästa och mest progressiva avtalet som EU någonsin förhandlat. Han betonade de sociala rättigheterna och vikten av lika lön för lika arbete på samma plats. Han uttryckte stöd för de europeiska bönderna, kallade den kreativa kraften hos europeiska skapare för EU:s kronjuveler och förklarade hur investeringsplanen ska hålla EU fortsatt blomstrande globalt.

“Världen blir större och vi blir mindre och endast tillsammans kan vi vara en kraft att räkna med”, sade Juncker om EU-samarbetet.

2. Ett Europa som stärker medborgarna

Juncker underströk vikten av ett digitalt sammankopplat EU och presenterade förslag om en reformerad upphovsrätt för att journalister, förläggare och författare ska få rättvis ersättning för sitt arbete. Han föreslog fri WIFI på offentliga platser till 2020 och föreslog att investeringsplanen ska fördubblas i omfattning och tid för att stimulera till ytterligare investeringar, tillväxt och sysselsättning i ett Europa med hög ungdomsarbetslöshet. Han betonade solidariteten i flyktingkrisen, samtidigt som han sa att denna måste vara frivillig och komma från hjärtat. Juncker lanserade en ambitiös investeringsplan för Afrika och grannskapet för att förbättra de ekonomiska förutsättningar för de som annars tvingas ut på farliga resor för att söka en bättre framtid.

“Jag kan inte och kommer inte acceptera att EU blir ungdomsarbetslöshetens världsdel”

3. Ett Europa som skyddar

Juncker lyfte vikten av utökat samarbete mot terrorism bl.a. genom ett förstärkt Europol, den nya europeiska gräns- och kustbevakningsstyrkan och ett utökat försvarssamarbete. Han föreslog också en europeisk strategi för Syrien.

“Vi måste veta vilka som kommer över våra gränser”, sade Juncker och talade om ett nytt reseinformationssystem och utökat informationsutbyte.

4. Ett Europa som tar ansvar

Juncker bad samtliga stats- och regeringschefer på väg till Bratislava att ge tre skäl till varför vi behöver EU – tre saker som de är beredda att försvara och sedan leverera. Han betonade att EU endast kan byggas tillsammans med medlemsländerna och att nationellt ledarskap är avgörande.

“Historien kommer inte att minnas våra namn, utan våra misstag, vi kommer att bedömas för vår vilja och styrkan i våra övertygelser: Så låt oss inte göra misstaget att avsluta den europeiska drömmen”, sade Juncker framför Europaparlamentets ledamöter i Strasbourg.

Talet följdes i vanlig ordning av en debatt med parlamentsledamöterna och avslutande kommentarer av ordförande Juncker. Två presskonferenser med huvudfokus på State of the Union hålls under dagen i Strasbourg, kl. 14.30 och 15.15, och kan följas här http://bit.ly/18i2UY1

Imorgon, torsdag den 15 september, kommer Juncker att träffa tre Youtube-profiler från Frankrike, Tyskland och Polen och svara på deras frågor samt frågor från medborgare i deras hemländer. Detta sänds live på EU-kommissionens Youtubekanal och kan ses här

Se webbsändningen av State of the Union-talet i efterhand: : http://europa.eu/!fV49Cu
Läs hela State of the Union-talet: http://bit.ly/2csdCAd

Frågor om State of the Union-talet?
Kontakta presschef Johan Wullt Johan.WULLT@ec.europa.eu tel. 08-562 444 429

Moving communities Idea camp Madrid i mars 2017

Anmäl ditt projekt till Idea Camp i Madrid! Subtopia är den svenska projektpartnern, hör av dig till Karin Lekberg  om du vill veta mer!

idea-camp-madrid-2017_500px

Applications are now open for ECF’s third Idea Camp that will take place in March 2017 in Spain. Deadline to apply is 20 September 2016. Entitled “Moving Communities”, the Idea Camp will focus on the current positive, radical resistance movements that are daring to counteract anti-democratic practices. For detailed information and to apply, visit ECF’s website: #IdeaCamp17

Läs mer här

 

 

The Power of Culture – Kultur och externa relationer

Seminarium Intercult, Nytorgsgatan 15A 7 september kl 13.30-17.00

Onsdagen den 7 september hade vi ett mycket intressant och givande halvdagsseminarium med fokus på Ryssland, på Intercults kontor på Nytorgsgatan, med efterföljande trevligt mingel. Temat var ”The Power of Culture – kultur i externa relationer”.

Intercult hade bjudit in fem ’key note speakers’ för att sedan runda av med ett sammanfattande panelsamtal med titeln ’Connecting Dots’.

Första föredragshållare var Henrik Selin från Svenska Institutet. Henrik, som tidigare varit Sveriges kulturråd i Bryssel (2009-2012) talade initierat om ’Kultur i EU:s externa relationer’. Han började med att redogöra för EU:s ’En agenda för Kultur ’ från 2007, som består av tre pelare: 1. Denna ska främja kulturell mångfald och interkulturell dialog; 2. Främja kulturen som drivkraft för kreativitet inom ramen för Lissabonstrategin för tillväxt, sysselsättning, innovation och konkurrenskraft; och 3. Främja kulturen som ett väsentligt inslag i unionens internationella förbindelser.

banner1_500px

Henrik berättade att Europaparlamentet utförde en förstudie där man kom fram till att det finns stor potential för kulturutbyte mellan EU och övriga världen samt att det finns ett internationellt intresse, men kritik mot ”projicering av nationella agendor”.

Han framhöll även vikten av ömsesidighet/reciprocitet och dialog inom EU för att stärka dess externa relationer. EU:s strategi för internationella och kulturella relationer lyder vidare: ”Culture has to be part and parcel of our foreign policy”. Det vill säga Kulturen ska vara en central del av EU:s utrikespolitik – EU som en stark global kulturell aktör.
Policyn ger en tro på att kultur kan bygga broar mellan folk och förståelse mellan kulturer; skapa kulturell mångfald; kultur är relationsskapande; och skapar ekonomisk tillväxt.

Henrik poängterade att några av EU:s främsta utmaningar i sammanhanget just nu består i att bestämma vilka ekonomiska resurser som ska avsättas och hur civilsamhället kan involveras på bästa sätt.
Andra ’key note speaker’ var Lena Jonsson som är docent i statsvetenskap. Lena talade kring temat ’Ryssland, Putin och konst’. Som de flesta känner till bedriver Ryssland en konservativ och auktoritär kulturpolitik, vilken just nu går som en våg genom övriga Europas kulturpolitik. I det avseendet ligger Putin ”helt rätt” till. Detta är således en illavarslande trend just nu i Europa. Putin har en mycket instrumentell syn på kultur. Man har fullständigt klart för sig vad man vill med kultur och INTE vill med kultur.

Det överhängande syftet med Putins kulturpolitik är att skapa patriotism. Samtidskonsten ligger föga förvånande i Putins skottglugg eftersom den per definition är subversiv. Putins politiker försöker omstrukturera och omformulera vad samtidskonst är.

Den ryska kulturen ska med andra ord inte vara ”konstig” och obegriplig utan den ska förstås och kunna uppskattas av en bred generell publik, enligt gängse rysk kulturpolitik. Från 2012 har privata gallerier förlorat initiativet som drivande på konstscenen. Det är Rysslands statliga konstmuseer som har mest inflytande. Med den nya konservativa kulturpolitiken blir finansieringen av kulturen allt mer viktig. Man försöker alltså styra kulturen med hjälp av ekonomi och budget. Vem som får och inte får pengar bestäms partiskt. Man försöker vidare strypa internationella samarbeten som rör konst, och på så sätt bli av med främmande och icke-patriotiska influenser. Fria Biennaler och liknande försöker man bannlysa från statligt håll.

Den samtida konsten som visas på utställningar och dylikt censureras starkt. Urvalet baseras på vad som går i linje med Putins version av den ryska historien och konsthistorien – ”en idealiserad bild av verkligheten”. Avant-garde perioder utelämnas konsekvent. Konsten ska vara figurativ och realistisk (men aldrig socialrealistisk) och optimistisk; samt ge ryssarna ”en framtidstro”. Konsten ska stryka alla (myndigheter, makten och publiken) medhårs. Det är därför viktigare nu än någonsin förr att idka kulturutbyte med Ryssland.

En viktig sak i sammanhanget är att de statliga konstutbildningarna är mycket konservativa, vilket späder på det reaktionära förhållningssättet till konst med tillhörande utställningspolitik.

DESSA TRENDER är dock inte bara ett ryskt problem. Lena menar att dessa totalitära tendenser är en del av ett samtida globalt xenofobisk situation. Kulturen har alltid kontrollerats och strypts av förtryckande och maktfullkomliga regimer, och just nu sker detta i oroväckande hög grad i världen.

Tredje talare var den interdisciplinära konstnärsgruppen RAKETA som talade på temat
’Varför Ryssland?’ RAKETA är en interdisciplinär konstnärsgrupp som arbetat mycket i Ryssland och samarbetat med ryska konstnärer. RAKETA hade inte från början någon intention att arbeta med just Ryssland. Diverse möten och sammanträffanden ledde helt enkelt till att de hamnade i Ryssland 2012. Arbetet i Arkhangelsk blev startskottet. Det fanns en vilja att ta sig utanför storstäderna och en vilja att komma till landsbygden i norr. En anledning till detta var att många medlemmar i RAKETA kommer från norra Sverige. I Arkhangelsk undersökte konstnärsgruppen i första hand träarkitektur, företrädelsevis mycket gammal sådan. Projektet gick konceptuellt ut på att undersöka kunskapsöverföring och tradering av information. Det finns ett mål från RAKETA:s sida att starta ett undersökande konstnärsinstitut (konstnärsresidens) i ett gammalt trähus som de har fått tillstånd av municipalitetet att disponera i området.

banner2_500px

RAKETA ägnar sig åt konstnärlig forskning och djupgående kontakt med lokalbor i olika delar av Ryssland. De eftersträvar långvariga och djupgående relationer. En stor majoritet av finansieringen kommer från Sverige. Projektet handlar om relationen mellan det urbana och rurala. RAKETA berättar vidare om sin omfattande erfarenhet från att arbeta i Ryssland sedan 2012 – bland mycket annat har de arbetat i staden Oblast samt medverkat i Manifesta-biennalen i Moskva.
Fjärde ’key note speaker’ var Johan Norling som är curator vid Liljevalchs hubb. Han talade på temat ’Displaying the visible’. Johan berättade om Liljevalchs hubb och samarbetet med Intercult, sedan vidare om sina samarbeten med Ryssland och ryska konstnärer i sin roll som curator vid Liljevalchs hubb. De fick då stöd av Creative Force vid SI.

Johan redogör för sin erfarenhet av konstnärsutbildningar i Ryssland – specifikt St. Petersburg, som han säger är konservativa. Det finns en påtaglig skillnad på hur en ung svensk konstnär och en ung rysk konstnär uppmuntras att arbeta. Johan redogör för sitt arbete/samarbete med Luda gallery i St. Petersburg. Samarbetet var mycket fruktsamt och experimentellt. De två parterna hade en gemensam strävan att upplysa en internationell allmänhet om hur icke-konstruktiv den offentliga och mediala debatten är om Ryssland. Ryssland utmålas ofta som något ”svart eller vitt”. Debatten stigmatiserar Ryssland utan att förhålla sig relationellt. Ryssland har i internationell media och i konstvärlden en oförtjänt onyanserad stämpel. Trots att staten stryper och censurerar konsten i landet finns det många mindre intressanta aktörer som bedriver högkvalitativ kritisk konst. Luda gallery är ett föredöme.

Ett oroande faktum med intressant rysk konst är att den är beroende av finansiellt stöd och stöd i annan form (såsom residensprogram, kontakter, utställningsmöjligheter, etc.) från utlandet för att kunna existera. Att arbeta med Ryssland kräver mycket komplicerade organisatoriska utmaningar. Den administrativa kulturella infrastrukturen är näst intill icke existerande.
Femte talare var Sofia Wärngård Lang från Teaterunionen som har bedrivit omfattande samarbeten med ryska scenkonst-aktörer, med stöd från Creative Force vid SI.

Sofia berättar att Unga Klara och Backa teater i Göteborg är förebilder inom barn- och ungdomsteater. Deras arbetsmetoder applicerades bland annat av Sofia i en föreställning på en teater i Pskov. Publiken var också skådespelarna, detta var mycket lyckat och spännande. Man lyckades på så sätt skapa en naturlig mötesplats mellan ryska och svenska konstnärer. Arbetet var organiskt och förutsättningarna förändrades ofta under arbetets gång i och med att de ryska teaterkollegorna titt som tätt var tvungna att ”sluta” (fick sparken = censur). Ett antal ’stageade’ läsningar (mindre iscensättningar) genomfördes också på Pskov-teatern i Teaterunionens och Sofias regi.

Sofia berättade sedan om ett kommande seed funding-projekt i samarbete med SI (Creative Force) som ska äga rum i Ryssland, vilket ska fokusera på HBTQ-frågor).

Sofia framhöll att Sverige har en stor okunnighet om ryskt kulturliv och scenkonst.

Stefan Ingvarsson (Sveriges nuvarande kulturråd i Moskva) poängterade vikten av att Sverige bör lära sig mer av och om Ryssland och dess teaterliv – ”vi borde ta hit ryska uppsättningar till våra svenska scener”. Vi kanske har mer att lära av Ryssland än Ryssland har att lära av Sverige?

Därefter presenterade Iwona Preis Intercults projekt ’Young Curators Network’ som är ett framgångsrikt utbytesprogram mellan ryska och svenska curatorer.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal med Intercults verksamhetsledare Iwona Preis, Sveriges kulturråd i Moskva Stefan Ingvarsson och Henrik Selin från Svenska Institutet. Samtalet hade titeln ’Connecting Dots’

I samtalet berättade Henrik om vilken skillnad SI och Creative Force kan göra genom att engagera sig och finansiera konstprojekt och kulturaktörers arbete i Ryssland. Frågan kom upp hur det kommer sig att Creative Force inte finansierar kulturutbyte med Moskva? Svaret var att finansieringen för Creative Force Ryssland fokuserar på nordvästra Ryssland. Oklart varför. Något att förändra?

Vilken sorts organisationer ska vi arbeta med? Svaret var att vi ska stötta personer som delar våra värderingar; som har funktionsnedsättningar; och andra utmaningar. Ett stor utmaning är frågan hur vi på bästa sätt kan stötta kreativa kluster?

En annan stor utmaning som Iwona påpekade, är att matcha olika aktörer som mäktar med och har ekonomi och infrastruktur för ett samarbete? Stefan var jätteglad för att stöttande parter som Intercult existerar, och forskare såsom Lena skriver och bistår med bakgrundsinformation om Ryssland.

Ömsesidighet kommer på tal. ”Vi skulle behöva ett projekt här som rör Street Art, där ryssarna kan komma hit och lära oss”, säger Iwona. Stefan säger att ryska konstnärer är mycket skickliga på Street Art, och håller med. Ungdomar identifieras som en viktig målgrupp för att förändra ett homofobiskt klimat.

Sverige är tyvärr svagt vad gäller reciprocitet, detta gäller inte bara inom kulturarbete.
Stefan framhåller Tatarstan och det projekt han nu arbetar med där som ett intressant exempel på samexistens mellan olika etniska grupper. ’Att föreställa sig framtiden’ är nästa curatoriska tema för samarbetet med Tensta konsthall, säger Stefan.

Henrik nämner mediasektorn som en viktig del av Rysslands kulturliv. SI arbetar med att stödja denna. Det är inte lätt att identifiera sunda samarbetspartners, men de finns och att nå ut till dessa och få till samarbete med media är högprioriterat från SI:s sida.

Stefan framhåller behovet av diversifierade åsikter och bilder i mötet med Ryssland. Yttrandefrihet är A och O. Hela kaotiska myllret av kulturell pluralism måste få existera, för att kunna bemötas på ett konstruktivt sätt.

Kvällen avrundades med ett glas vin och spännande informella samtal.

Intercult tackar alla medverkande gäster för en mycket lyckad dag! Sammanlagt var vi cirka 30 personer som deltog. Stort tack till alla och välkommen åter!

Bilder från seminariet
lena_pratar_500px_full_salongrysk_konst_500px_lena_visarraketa500pxsofia_teaterunionen500pxjohan_norling500pxdiskussion500px_slutetfull_salong500pxmingel500px