Intercult närvarade vid det fullsatta och mycket spännande seminarium på Europahuset i Stockholm den 19 september  “State of the European Union – Hur påverkas Sverige?”

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll sitt årliga linjetal ”State of the European Union – om tillståndet i EU” den 14:e september i Europaparlamentet i Strasbourg. Dagens seminarium handlade om vad som sades i den efterföljande debatten, vilka är de viktigaste frågorna under hösten och vad innebär de för Sverige? Regeringen, svenska Europaparlamentariker, företrädare för EU-kommissionen och namnkunniga journalister kommenterade. 

I första panelen medverkade Ann Linde, EU- och handelsminister (S), Anna Maria Corazza Bildt (M), Europaparlamentariker, Marita Ulvskog (S), Europaparlamentariker och Maria Åsenius, kabinettschef hos EU-kommissionär Cecilia Malmström. I andra panelen medverkade Lena Mellin, politisk kommentator och stf ansvarig utgivare på Aftonbladet, Susanne Palme, EU-kommentator på Sveriges Radio och Annika Ström Melin, EU-korrespondent på Dagens Nyheter. Samtalet modererades av Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige.