Kultur som drivande kraft för regional utveckling i Sverige och Europa.

webheader-microsite-500px

Den 7 december arrangeras konferensen om DET EUROPEISKA PROJEKTETS FRAMTID för femte året i rad, denna gång på Södra teatern i Stockholm. En konferens med fokus på kulturen som drivande kraft för social och ekonomisk utveckling av regioner i Sverige och Europa. Huvudarrangörer är Intercult och Riksteatern.

– Det är med stor glädje som vi i år intar Södra teatern för en dag med intressanta anföranden, panelsamtal, diskussioner om kulturens bärande kraft i samhället och hur viktigt den är för utvecklingen av Sveriges och Europas regioner, säger Chris Torch, Senior Associate på Intercult och en av talarna på konferensen.

Under konferensen samlas politiker, idéburna organisationer och tjänstepersoner för att bland annat samtala om EU-regionernas inflytande över kulturen i Europa och den svenska kultursamverkansmodellen. Man tittar även på konkreta exempel från regioner i Sverige och i Europa.

Konferensens huvudtalare är den klassisk skolade musikern och forskaren Robert Manchin, född i Budapest, Ungern. Han har ägnat större delen av sitt liv åt sociologisk forskning och undervisning på både europeiska och amerikanska universitet kring hur sociala faktorer påverkar välfärd, samhället, livskvalitet, urban och regional utveckling. Han har haft ett flertal chefspositioner inom The Gallup Organisation och är just nu Senior Research Fellow vid Pannon University.

Stora frågor som kommer behandlas den 7 december:
• Hur kan kulturen vara en del av en hållbar regional utveckling?
• Hur har det fungerat i Sverige och i Europa?
• Vad har fungerat och vad kan vi lära?
• Hur spelar en gemensam kulturpolitik och kultursamarbeten en avgörande roll i detta?
• Vad innebär de kulturella och kreativa drivkrafterna för framtidens städer och regioner?
• Hur påverkas den regionala kulturutvecklingen av nationella strukturer och internationella samarbeten?
• Nu när ansvaret för landets kulturbudgetar har flyttats till regional nivå, vem bär då ansvaret för de nationella kulturpolitiska målen?

Datum och tid för konferensen: måndag 7 december 2015 klockan 09.30-17.00

Plats: Kägelbanan, Mosebacke Torg (Södra teatern)

Övriga talare på konferensen är: 
Anna-Karin Andersson, verksamhetschef för Ideell kulturallians, Calle Nathanson vd Folkets Hus och Parker, Chris Torch Senior Associate Intercult, Eva Bergqvist chef för kulturförvaltningen i Stockholms län, Gitte Wille kulturchef i Skåne, Iwona Preis, Senior Associate Intercult, Magnus Aspegren vd Riksteatern, Monica Eriksson ordförande Riksteatern Stockholms län, Märta Molin kulturchef vid Regional Utveckling Landstinget Västernorrland, Per Olsson Fridh stadssekreterare Kulturdepartementet, Louise Andersson kulturpolitisk expert SKL, Tjia Torpe (mp) kulturnämnden Stockholms stad, Yoomi Renström Europeiska regionkommittén och ks-orförande i Ovanåkers kommun

Programmet i sin helhet och presentation av alla talare finns på konferensens hemsida http://www.intercult.se/konferens

För mer information, pressackreditering och bokning av av intervjuer med någon av talarna kontakta:Iwona Preis
Senior Associate Intercult

iwona.preis@intercult.se
070-756 66 44

ellerAgneta Hansson

Kommunikatör
agneta@intercult.se
Intercult
072 719 77 17

Konferensens arrangörer: Intercult och Riksteatern i samarbete med Riksteatern Stockholms länIdeell kulturalians och Culture Action Europe.

Läs pressmeddelandet och ladda upp pressfoton i Mynewsdesk

Om Intercult
Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi engagerar oss i gränsöverskridande konst- och kulturprojekt. Vi utmanas av kraften i samtidens mångfald av röster och uttryck. Vi arbetar med interkulturella initiativ, både som producenter och experter. Vi sätter igång storskaliga samproduktioner på europeisk nivå. Vi länkar lokala och internationella initiativ, vi jobbar multidisciplinärt och multilateralt. Vi sammanför konstnärer, operatörer och publiken. Det skapar oväntade möten. Vi arbetar aktivt i flera nätverk. Vi delar med oss av våra erfarenheter genom kurser, konferenser, föreläsningar och vägledning. Vi har direkt kunskap i hur man driver EU-projekt. Vi är ett Europa Direkt kontor, engagerar oss i kulturpolitiska frågor och driver informationsarbete. Vi är medlemsförening i Riksteatern. Från vår bas på Söder i Stockholm agerar vi som en projektorienterad plattform som ser möjligheter i samarbete och i kulturpolitiska aktioner. Vår spetskompetens är tillgänglig: we do and we share!

www.intercult.se

Riksteatern är en folkrörelse som äger en turnerande nationalscen. Över 40 000 medlemmar, 230 Riksteaterföreningar, 21 regionala föreningar och 50 ansluta organisationer i hela Sverige är en del av Riksteatern som arrangerar, förmedlar, producerar och utvecklar scenkonst. Riksteaterns vision är scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse – för alla överallt. Riksteatern medverkar till fler än en miljon scenkonstbesök per år och har också en omfattande internationell verksamhet, bland annat ett flerårigt samarbete med teatrar i Finland. Riksteaterns Tyst Teater har sedan 1977 spelat teater för döva och hörande barn, unga och vuxna. Södra Teatern AB är ett dotterbolag till Riksteatern och Cullbergbaletten är också en del av Riksteatern. Magnus Aspegren är vd för Riksteatern.