Dans/performance The League of Time


Foto: Ranka Latinovic

Ett av Europas främsta performancekollektiv BADco. (Zagreb, Kroatien) presenterar en komplex operation i tid på Orionteatern. Företa en teatral resa genom framtiden och återberättandet av det förflutna, genom en arkeologi av utopiska sagor och visioner som aldrig realiserats. 200 år in i framtiden möter du de överlevande medlemmarna av the League of Time: en ufologist, en pilot, en maskin-människa och en kosmonaut. Du får ett fågelperspektiv på Röda Torget, hör slogans från biokosmister och kikar på amerikansk psykadelisk konst.

Absolutely brilliant” Nottingham Visual Arts

BADco. består av en kombination av fyra koreografer, två dramaturger och en filosof och skapades år 2000 i en tid då det unga Kroatien återskapade sin identitet och sin relation till det övriga Europa. Med värme, humor och precision utforskar  BADco. relationer mellan scen och publik, vilka arkitektoniska förutsättningar som krävs för att skapa en scenupplevelse och kommunikationsmetoder.

Tor Lindstrand har gjort scenografin till The League of Time, som spelats i tomma industrilokaler och på teatrar i England, Tyskland, Georgien, Norge, Kroatien. Premiär i juli 2009 i Rijeka, Kroatien.

BADco. firar sitt 10 års-jubileum nu i november. Under sitt första verksamma decennium har de skapat sig en särställning såväl konstnärligt i Europa som kulturpolitiskt i Kroatien.

Anna Ångström, recenserar Deleted Messages i SvD 2005: “Grunden för Badcos arbete må vara teoretiskt och konceptuellt; om konst och demokrati, om gränser och de subtila koder vi sänder och tar emot. Men det som gör Deleted messages till en lätt utopisk upplevelse är känslan av att leva här och nu. Ta ansvar.

The League of Time är beställt av det gränsöverskridande kulturprojektet Black/North SEAS initierat av Intercult. Som en av åtta partners i EU-projektet SEAS har BADco. fått en nyckelroll i Kroatien. Lovro Rumiha, producent säger: “Alla här vill höra en story från oss, om vad det har betytt konstnärligt, ekonomiskt, för att utveckla kompaniet, att bygga upp det, säkra dess stabilitet och skapa nya kontakter.

Två SEAS verk presenteras på Orionteatern av Intercult, även Anne Lise Stenseths videoinstallation The Kiss & Waste Project, ett doku/fiktivt projekt om kvinnor i ett föränderligt Europa.

Spelas på Orionteatern
16, 17, 18, November 20.00
Biljetter www.orionteatern.se, www.ticnet.se
Presenteras av Intercult som en del av SEAS X Stockholm www.intercult.se/seasxart/

Pressbilder
http://www.intercult.se/pressfoton-badco/

För intervjuer/mer information kontakta
Vanessa Ware, kommunikationsansvarig, Intercult
vanessa.ware@intercult.se, 08 – 644 10 23, 070 – 750 2454

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga
gränsöverskridande scen/konstprojekt som Black/North SEAS. Vi utbildar i att bygga internationella kulturprojekt och interkulturell kompetens. Vi är aktiva på den nationella och internationella kulturpolitiska arenan. www.intercult.se