Mårten Lempert är handläggare vid Kulturrådet och deltog under 2013 i den arbetsgrupp som tog fram EU-rapporten om kulturell mångfald och interkulturell dialog.