Home Not Home – Vad är ett hem i vår tid, om inte starkt präglat av mobilitet och migration?

Home not Home är ett unikt konstnärligt samarbete mellan stora och små aktörer. Här har Intercult, Riksteatern, Riksutställningar, Re:Orient och Sprong enats för att med hjälp av starka kvinnliga berättelser och fokus på identitet skapa nya referensramar inom konstscenen.

Home not Home, som också är Sveriges bidrag till Europaåret för Interkulturell Dialog 2008, omfattar nutida teater i form av en dramatisering av filmen Mot Väggen producerad av Riksteatern, videokonst i form av installationen Restore Hope: Se mej! av Selda Asal producerat av Riksutställningar samt The Room In Between med seminarier, publikarbete och andra aktiviteter arrangerade av Re:Orient, Sprong och Intercult.Vad är ett hem i vår tid?

Samarbetet
Riksteatern, Riksutställningar, Re:Orient, Sprong och Intercult, är alla kulturaktörer som arbetar aktivt för att öka bidragen av internationella och blandkulturella upplevelser och händelser i det svenska kulturlivet. Med olika organisationsformer och program kompletterar vi varandra i vår strävan att berika och synliggöra världen i Sverige. Vi ser att frågeställningar som rör migration, interkulturalitet, tillhörighet och identitet är nyckelfrågor för vår samtid. Home not Home är ett samarbete där vi producerat var sin del, som vi sedan har länkat till varandra. Syfte är att erbjuda publiken en starkare och mer mångfacetterad, och bredare upplevelse.

Europaåret för Interkulturell Dialog 2008
I år är det Europaåret för interkulturell dialog. Det är ett initiativ från EU i syfte att lyfta fram ett Europa som är alltmer blandkulturellt. Utvidgningen av EU, avregleringen av anställningslagar och globaliseringen har ökat den multikulturella karaktären i många länder. Mängden språk, religioner, etniska och kulturella bakgrunder ökar inom kontinenten. Därför har interkulturell dialog en viktig uppgift att fylla när det gäller upplevelsen av identitet och medborgarskap.

Europaåret för interkulturell dialog 2008 uppmärksammar Europas unika kulturella mångfald. Varje medlemsland har stött ett nationellt projekt, Home not Home som är Sveriges bidrag, är alltså ett av 27 nationella projekt som pågår i Europa idag. Utöver det har även EU komissionen tagit initiativ till nio så kallade Flaggskeppsprojekt. Ett antal ambassadörer har utsetts bland dem Henning Mankell. Läs mer på www.interculturaldialogue2008.eu.

Tidsplan för turnén
• 6 -7 oktober Premiär i Göteborg
• 26, 27 oktober Malmö
• 18, 19 oktober Lund
• 12 –15 november Stockholm
• 4 – 5 december Umeå
• 12-22 december Diyarbakir och Istanbul (Turkiet)

För mer information, turnéprogram och biljetter gå till www.homenothome.se