Ta tillfället i akt – förbered din ansökan till Kreativa Europa. Årets första ACCESS EUROPA-möte äger rum påIntercult fredagen den 7 mars. Temat för mötet är programmet Kreativa Europa och vi har därför bjudit in en erkänd expert inom området, Bénédicte De Brouwer. Bénédicte arbetar som rådgivare på Point Contact Culture Wallonie-Bruxelles och har också varit engagerad i förberedelser för antagandet av Kreativa Europa i EU.

Syftet med eftermiddagen är dels att få bättre förståelse för Kreativa Europa, dels få möjlighet att identifiera styrkor och svagheter i den egna ansökningsprocessen.

Programmet innehåller en presentation av Kreativa Europa och en introduktion till arbetsmetod som ofta används i EU för projektprocessen: The Logical method framework (LRF). Sedan följer en praktisk del där Chris Torch från Intercult, Amy Fee från Dansens Hus och Fredrik Schirén från Länsteatern Blekinge Kronoberg delar med sig av sina erfarenheter. Vi får tillfälle att ta upp frågeställningar viktiga för deltagarnas kommande ansökningar och diskutera utifrån utvärderarens perspektiv: hur poängsätts en ansökan, vilka nyckelord och vilket språk är uppskattat i en stark ansökan.

Bekräftade talare:

Bénédicte de Brouwer, Point Contact Culture Wallonie‐Bruxelles
Chris Torch, Intercult, projektägare
Amy Fee, Dansens Hus, projektpartner
Fredrik Schirén, Länsteatern Blekinge Kronoberg, projektpartner

AGENDA

12.30-13.00 Registrations

13.00-13.10 Welcome and introduction to the session by Iwona Preis, project manager of ACCESS EUROPA

13.10-14.10 A new programme for the cultural sector: Creative Europe
Bénédicte de Brouwer, Point Contact Culture Wallonie‐Bruxelles, also engaged with preparations for the adoption of the new Creative Europe funding programme of the EU.

14.10– 14.30 The Logical method framework
Bénédicte de Brouwer, Point Contact Culture Wallonie‐Bruxelles

14.30-15.00 Coffee break

15.00-17.00 Practical session on Creative Europe

This session will be animated by:
Bénédicte de Brouwer, Point Contact Culture Wallonie‐Bruxelles
Chris Torch, Senior Advisor at Intercult and Project Manager of Corners of Europe

In this session participants will also have the opportunity to listen to two presentations of Swedish actors experienced in preparing applications for projects within in Culture and Creative Europe, who will reflect on their application processes:

Amy, Fee, Dansens Hus
Fredrik Schirén, Länsteatern Blekinge Kronoberg.

17.00 End of the session, but stay for further talks and a glass of wine!

Till mötet välkomnar vi främst medlemmar i ACCESS EUROPA men sprid gärna inbjudan i era kommuner och regioner och ta med folk från kulturorganisationer ni jobbar med. ACCESS EUROPA arbetar för att så många som möjligt ska kunna komma ut på den internationella arenan och ta del av EU-pengarna för kultur. Med din hjälp får fler lära sig mer inte bara om programmet utan om nästa steg – ansökningsprocessen.

Ni som inte är medlemmar ännu är också mycket välkomna.