Kreativa Europa
Den första bidragsutlysningen inom delprogrammet Kultur öppnade redan i december 2013 och pågår till mitten av mars 2014. Nästa utlysning kommer i juli 2014 och pågår till oktober 2014. Det finns möjlighet att söka stöd för europeiska samarbetsprojekt, europeiska nätverk, europeiska plattformar och för översättning och spridning av europeisk skönlitteratur.
Till ansökningarna

Co-production Fund for Dance – finansierar nya dansproduktioner
Konstnärernas ursprung är irrelevant, men produktionen måste till väsentlig grad ske i Tyskland. Medverkan av internationella partners som samproducenter ökar chanserna för stöd, men är inte absolut nödvändigt. Fonderna ligger mellan 10.000 och 50.000 euro.
Sista ansökningsdatum för den andra omgången är den 15 april.
Läs mer

Biennial European Union Prize for contemporary architecture’
Europeiska unionens pris för samtida arkitektur är en av de särskilda åtgärder som planeras inom ramen för Kreativa Europa-programmet. Syftet med ansökningsomgången med deadline den 4 April 2014 är att utse en organisation som kommer att organisera priset för 2014.
Läs mer

STEP Beyond Travel Grants
Bidrag till artister och kulturarbetare i början på deras karriär, som vill resa inom Europa. Det finns ingen deadline för ansökning. Åldrarna upp till 35 prioriteras.
Läs mer