Central Baltics projektutvecklings-seminarium
Registreringen öppnar den 18 december i Stockholm

Seminariet fokuserar på ansökningsprocessens praktiska frågor, t.ex. hur man fyller i ansökningsformuläret. Seminarierna i Stockholm och i Tallinn är riktade till partnerskap som är i avancerat planeringsskede i projektet och ska snart lämna in en ansökan.

Ansökningarna till Central Baltic programmet kan lämnas in mellan 18 december 2014- 9 februari 2015.
Viktigaste målgrupperna för seminarierna är organisationer som kommer att anta rollen som den ledande partnern eller kommer att ansvara för att fylla i ansökningsformuläret.

Registreringen stänger den 10 december 2014 eller när eventet är fullbokat.
Registrera dig här till seminariet i Stockholm

Mer information om Central Baltic programmet