I tisdags träffade Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) sina EU-kollegor i Bryssel för första gången. På mötet diskuterades kulturens bidrag till Europa 2020-strategin.
Kulturministrarna antog en arbetsplan som anger de prioriteringar som rådet avser arbeta med under de närmsta fyra åren. De prioriteringar som lyftes fram i arbetsplanen innefattar tillgänglig kultur för alla, kulturarv, den kulturella och kreativa sektorn, främjandet av kulturell mångfald, kulturens roll i EU:s yttre förbindelser samt rörlighet för konstnärer och verk. Frågorna kommer att behandlas i olika arbetsgrupper där medlemsstaterna deltar på frivillig basis för att bland annat utbyta erfarenheter och goda exempel inom dessa områden (OMC-grupper, Open Method of Coordination).

Alice Bah Kuhnke betonade bland annat kulturens roll för social sammanhållning, den digitala utvecklingen, innovationer och hållbar utveckling. Sverige lyfte även fram att en fri och oberoende konstnärlig verksamhet skapar sammanhållning, sätter igång processer och berikar samhällsekonomin i form av varor, tjänster och arbetstillfällen.

Läs mer…