Anna Hrdlicka är civilingenjör och tekn. lic., verksam i skärningen mellan arkitektur och design. Frågeställningarna om hur processerna kan förändras så att kulturella och kreativa näringar får en större och mer naturlig roll i t ex stadsutvecklingsprojekt är ett av hennes fokus. Anna har sedan snart tio år arbetat med designprocesser och hur de kan ges en mer framträdande roll i arbetet med den byggda miljön. Anna driver egen verksamhet men är under hösten 2013 knuten till ett projekt vid Riksutställningar i Visby.