Vinnaren av årets LUX filmpris korades av Europeiska parlamentets president Martin Schultz i Strasbourg den 21 november.

Alla tre nominerade filmer visades under Stockholm Filmfestival.

Se de nominerade filmerna här

Se vinnarfilmen här

Läs mer om priset här

europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1137_en.htm

www.europarl.europa.eu/news/sv/pressroom/content/20121105IPR54898/html/LUX-Prize-finalist-films-now-showing!


www.europarl.europa.eu/committees/sv/full-list.html