Europakommissionen och DG Culture & Education arrangerar en publikutvecklingskonferens i Bryssel den 16-17 oktober. Konferensen tema är ”European audiences 2020 and beyond”. Omkring 22 talare kommer att debattera ämnet i fyra olika paneler med bland annat Chris Torch från Intercult som moderator.

Konferensen är en del av ett omfattande Culture in motion 2012- program som startar i Bryssel den 15 oktober och avslutas den 17 oktober kl.16.00. Anmälningsblanketten finns på www.cultureinmotion.eu

Läs mer…

Under publikutvecklingskonferensen så diskuteras det hur man ska satsa på en långsiktig publikutveckling för europeiska kulturverk. Publikutvecklingen kommer att diskuteras på ett konkret, handgripligt sätt.

För mer information om programmet gå in på: ec.europa.eu/culture/news/20120711-audiences_en.htm

Observera att plattformen Access Europa arrangerar en medlemsresa till konferensen. Mer information finns på www.accesseuropa.se eller iwona.preis@intercult.se