Medlemsresa med Access Europa till European Audiences: 2020 and beyond, Bryssel 15-17 oktober 2012

Anmälda till resan träffas i Bryssel måndagen den 15 oktober efter lunch.

Access Europa arrangerar under denna eftermiddag tre möten med europeiska organisationer. Vi träffar bland annat Emma Ernsth från nätverket Culture Action Europe.

Tisdagen den 16 oktober och onsdagen den 17 oktober deltar vi i European Audiences-konferensen.

Konferensen är en del av ett omfattande Culture in motion 2012-program som startar i Bryssel den 15 oktober och avslutas den 17 oktober kl.16.00.

Som en allmän information kan meddelas att det under måndagen den 15 oktober genomförs ett kick-off möte för de samarbetsprojekt som har fått stöd från Kulturprogrammet samt en konferens med erfarenhetsutbyte om Europeiska Kulturhuvudstäder – där vår grupp inte kommer att delta.

Däremot deltar vi alltså när Culture in motion fortsätter med European Audiences tisdagen den 16 och onsdagen den 17 oktober – med Chris Torch från Intercult som moderator.

Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt och den är öppen för anmälan.

Vi blir 15 deltagare från Access Europa och har informerat arrangörerna om vår grupp. Varje anmälan godkänns dock individuellt.

Programmet hittar du här www.cultureinmotion.eu