Strukturfonderna är den i särklass största finansiären av regionala projekt med kulturanknytning.

I slutspurten av EU budgetförhandlingar uppmanar organisationen Culture Action Europe alla kulturaktörer till europeiska påverkansaktioner för att tydligare öronmärka stödet till kultur i EU:s regionala utvecklingsfonder. Fonderna bidrar till mål som: mänskliga, kulturella och sociala framsteg, hållbar utveckling, inkludering av marginaliserade grupper, tillgång till och delaktighet i kulturaktiviteter samt aktivt medborgarskap.

Här kan du läsa CAE manifestet:

www.wearemore.eu/wp-content/uploads/2010/12/Statement-EU-Regional-Policy_FINAL.pdf