Om rätten till kultur oavsett identitet och bakgrund
– för ett breddat inflytande inom kultursektorn

Utmaningen är väl känd! Den kulturella sektorn i Sverige och i Europa speglar inte mångfalden i vårt samhälle. Trots år av diskussioner, utredningar och satsningar så har kultursektorn fortfarande inte klarat av att engagera och inkludera människor med annan etnisk och kulturell bakgrund i sina verksamheter

Om våra kulturinstitutioner skall uppfylla sitt uppdrag om att vara till för alla, så måste vi ta ett helhetsgrepp om denna utmaning och förändra och bredda inflytandet i institutionernas hela verksamhet.

Sverige har ett stort antal offentligt finansierade kulturinstitutioner som jobbar på uppdraget att erbjuda kultur för alla. Kulturen är ett av naven i vår demokrati. Men hur kan vi behålla legitimiteten i dessa investeringar och ord om vi inte klarar av att leverera uppdraget, om inte alla inkluderas och engageras i våra kulturverksamheter. Detta är framtidsutmaningar för alla kulturinstitutioner i Europa.

Årets konferens kommer att handla om hur kulturinstitutionerna ska kunna förbättra sin förmåga att engagera och inkludera migranter och svenskar med annan etnisk och kulturell bakgrund på alla nivåer av sin verksamhet.

Läs mer…