En konferens om rätten till kultur oavsett identitet och bakgrund – för ett breddat inflytande inom kultursektorn. 8 december 2014 på Kulturhuset/Stadsteatern.

Utmaningen är väl känd! Den kulturella sektorn i Sverige och i Europa speglar inte mångfalden i vårt samhälle. Trots år av diskussioner, utredningar och satsningar så har kultursektorn fortfarande inte klarat av att engagera och inkludera människor med annan etnisk och kulturell bakgrund i sina verksamheter.

Om våra kulturinstitutioner skall uppfylla sitt uppdrag om att vara till för alla, så måste vi ta ett helhetsgrepp om denna utmaning och förändra och bredda inflytandet i institutionernas hela verksamhet.

Sverige har ett stort antal offentligt finansierade kulturinstitutioner som jobbar på uppdraget att erbjuda kultur för alla. Kulturen är ett av naven i vår demokrati. Men hur kan vi behålla legitimiteten i dessa investeringar och ord om vi inte klarar av att leverera uppdraget, om inte alla inkluderas och engageras i våra kulturverksamheter. Detta är framtidsutmaningar för alla kulturinstitutioner i Europa.

Välkommen!

/Intercult, Europa Direkt Intercult, Region Västerbotten samt Kulturhuset Stadsteatern.

Läs mer om bakgrunden till konferensen…