Det är stort intresse för konferensen ”De europeiska kulturinstitutionernas framtid” – om rätten till kultur oavsett identitet och bakgrund – för ett breddat inflytande inom kultursektorn på Kulturhuset Stadsteatern 8 december, en fjärde, årligen återkommande konferens där vi debatterar framtiden för Europa och Sverige. Årets tema handlar om hur kulturinstitutionerna ska kunna förbättra sin förmåga att engagera och inkludera migranter och svenskar med annan etnisk och kulturell bakgrund på alla nivåer av sin verksamhet. Sverige har ett stort antal offentligt finansierade kulturinstitutioner som jobbar på uppdraget att erbjuda kultur för alla. Kulturen är ett av naven i vår demokrati. Men hur kan vi behålla legitimiteten i dessa investeringar och ord om vi inte klarar av att leverera uppdraget, om inte alla inkluderas och engageras i våra kulturverksamheter. Detta är framtidsutmaningar för alla kulturinstitutioner i Europa.

Konferensen har snabbt blivit fullbokad vilket är mycket glädjande. Glada är vi också över våra inbjudna talare. De representerar en gedigen kunskapsbank, olika erfarenhet och spännande tankar. De bjuder på analys, diskussion och konkreta metoder. Bl.a. kommer Sabine B Frank, ordförande för Platform for Intercultural Europe att ge en bild av de förhoppningar som införlivades och de som vi fortfarande måste jobba med för ett mer diversifierat Europa. Chefen för Västerbottensteatern Fransesca Quartey presenterar tankar om hur man kan utveckla repertoaren genom att inkludera nya röster och berättelser. Erik Fugeläng från Riksutställningar talar om svenska museers möjlighet att spegla, införliva och ta till vara på utvecklingspotentialen i samhällets etniska, kulturella, sociala och socioekonomiska mångfald.

Följ konferensen live på Region Västerbottens hemsida

Läs mer om programmet och anmäl dig här