Hög potential och stora förväntningar angående kulturens roll i de externa relationerna samt mångfald av kulturella förbindelser med tredje länder, är vissa av resultaten av den förberedande åtgärden: “Kultur i EU:s externa relationer”, som syftar till att kartlägga resurser, strategier, position och medverkan av kultur i externa relationer, både i medlemsländerna.och grannländerna.

More Europe” representerad av Sana Ouechtati (Director) och Gottfried Wagner (Special Advisor), var inbjuden för att presentera de viktigaste resultaten av åtgärden till ledamöterna. Under presentationen nämndes den stora attraktionskraften som EU berättelsen om grundläggande kulturella värderingar och utbildning har. Samtidigt betonades också behovet av ett EU engagemang i ömsesidigt utbyte och lärande. Slutligen, poängterades det att kulturen inte bara utgör ett betydande mervärde för global solidaritet utan också för handel och investeringar som kan bidra till att främja kreativitet och innovation i tredjeländer.

Gottfrid Wagner föreslog en fond för att hjälpa, förbättra och stärka organisationer på plats i tredjeländer. Ledamöterna insisterade dock på att kulturell diplomati ska genomföras genom kulturella institutioner och icke statliga organisationer (NGOs) i tredjeländer samt i EU. Den Europeiska Utrikestjänsten erkände att de måste integrera sin verksamhet och skapa en övergripande strategi medan Kulturutskottet planerar att samråda med experter på de punkter som togs upp under presentationen och i de kommande månaderna utfärda ett yttrande.

Vill du veta mer om förberedande åtgärden ”Kultur i EU:s externa relationer”, besök:  http://cultureinexternalrelations.eu/about/