Syftet med öppna samråd är att Kommissionen vill få underlag till översynen av Europa 2020-strategin och få synpunkter på hur strategin kan vidareutvecklas. Efter avslutat samråd kommer Kommissionen att analysera de inkomna svaren. På grundval av samrådsresultatet kommer kommissionen sedan i början av 2015 att lägga fram förslag till hur strategin kan vidareutvecklas, kanske till Europa 2030?

Samrådet pågår mellan den 5 maj och den 31 oktober 2014 och alla som önskar kan svara på samrådet på nätet eller skicka sitt svar/bidrag med mejl eller post på vilket som helst av de 24 officiella EU-språken. Bidragen kommer att läggas ut på Europa-webbplatsen. Vill man inte få sitt namn publicerat kan man vara anonym och vill man inte att ens bidrag publiceras alls så respekteras även detta.

Mer info om det öppna samrådet