Nordiska Kulturfonden genomför satsningen Årets nordiska kulturhändelse, DIGITAL 2015-2016. Konst- och kulturskapare i Norden kan söka tre miljoner danska kronor till ett samarbetsprojekt med syfte att skapa nya uttryck genom digital teknik. Man söker efter bidrag som ger konstnärlig förnyelse och utvecklar metoder och användningar i ett kulturellt sammanhang med hjälp av digital teknik. Man lägger stor tonvikt vid interaktivitet och kommunikation. För att deltaga krävs samarbete mellan minst tre partnerländer.
Sista ansökningsdag är den 15 februari 2014 men redan nu går det att söka stöd till förprojekt på upp till 30 000 danska kronor. Sista ansökningsdag för förprojekten är den 2 april 2013.

Mer information om satsningen och om hur du ansöker kan du läsa här. www.nordiskkulturfond.org/content/digital-2015-16-dk