Inom ramen för den europeiska investeringsplanen har EU-kommissionen nyligen lanserat en portal för investeringsprojekt på EU-nivå. Genom att registrera ditt projekt i portalen får du direkt tillgång till ett omfattande nätverk av investerare, konsulter och rådgivare för att lättare strukturera upp ditt projekt och få hjälp med finansieringen. Portalen är till för att avskaffa hinder och ge dig möjlighet att hitta investerare från hela världen som kan hjälpa till att förverkliga ditt EU-projekt.
Läs mer på European Investment Project Portal (EIPP)

Se filmen (Vice ordförande Jyrki Katainen förklarar syftet med investeringsplanen – 17/11/2014)

/

The European Investment Project Portal (EIPP) is a web portal enabling EU-based project promoters to reach potential investors worldwide.
Read more on what the European Investment Project Portal can do for you!