Europeiska Kommissionen introducerar en ny investeringfond som ska underlätta för europeiska småföretag att finansiera innovationsutveckling. För kultursektorn planeras en särskild satsning på en egen fond inom programmet Kreativa Europa.

EU satsar 180 miljoner kronor på norrländska företag

Idag har Europeiska investeringsfonden (EIF) och den svenska Norrlandsfonden skrivit på ett avtal som möjliggör för nya finansieringsmöjligheter för små- och medelstora företag i Norrland. Investeringen kommer att bidra till att fler företag får möjlighet att satsa för att stärka sin konkurrenskraft.

Jyrki Katainen, EU-kommissionär med ansvarar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, sade idag att “investeringsplanen för Europa uppvisar resultat i hela EU och jag är glad över att Sverige kan dra nytta av EFSI (European Fund for Strategic Investments). Garantiavtalet som undertecknades idag av EIF och Norrlandsfonden kommer att hjälpa svenska företag att få tillgång till den finansiering de behöver för att deras företag ska kunna växa.”

Satsningen är en del i den europeiska investeringsplanen och en av Jean-Claude Junckers prioriteringar.

Sveriges närings- och innovationsminister, Mikael Damberg, menar att samarbetet mellan Norrlandsfonden och EIF går hand i hand med den svenska regeringens satsningar på att stärka små- och medelstora innovativa företag. “Vi måste kunna erbjuda goda förutsättningar till innovativa företag inom både industri- och tjänstesektorn för att kunna skapa högproduktiva och konkurrenskraftiga jobb. I det arbetet är finansieringsmöjligheterna oerhört viktiga” säger Mikael Damberg.

Läs mer om satsningarna på norrländska företag här: http://bit.ly/1nXXQS6

Här kan du läsa mer om Europeiska investeringsplanen: http://bit.ly/1S8smVY

Vill du ha hjälp med att finansiera ditt EU-projekt? Registrera ditt projekt på portalen: http://bit.ly/1PgTuy6

Läs mer om Norrlandsfonden: http://bit.ly/1QmK5CM