Upp till fem miljoner människor kan få chansen att studera eller göra praktik utomlands med bidrag från Erasmus för alla, som är ett nytt EU-program på förslag från EU-kommissionen. Nästan dubbelt så många skulle omfattas av programmen jämfört med idag. Enligt förslaget ska masterstudenter få tillgång till ett helt nytt lånegarantisystem som har utarbetats i samarbete med Europeiska investeringsbanksgruppen. Det sjuåriga programmet, med ett totalt anslag på 19 miljarder euro, beräknas starta år 2014. Förslaget innebär en ökning av anslagen med cirka 70 procent jämfört med den nuvarande sjuårsbudgeten.

Med Erasmus för alla slås sju befintliga EU-program samman med de internationella programmen för allmän och yrkesinriktad utbildning, ungdom och idrott till ett enda program. Syftet är att göra det enklare att fördela resurser effektivt och underlätta för dem som vill söka bidrag.

Förslaget diskuteras just nu i rådet och Europaparlamentet, som fattar det slutliga beslutet om budgeten för 2014–2020.

Läs mer