Vid mötet 11 november enades Europeiska Ministerrådet och EU-Parlamentet om EU:s budget för 2014. Det innebär att alla EU-länder nu är eniga om budgeten för 2014 på 142,640 miljarder €. Europaparlamentet samlas vecka 47 för att klubba budgeten för hela programperioden (långtidsbudget) och budgetkommissionär Jan Lewandowski har goda förhoppningar om att budgeten godkänns.
I linje med Europeiska Kommissionens framtidsvisioner som återspeglas i Barossos tal på European Culture Forum, har Kommissionen föreslagit en ökad budget för Kreativa Europa (kultur), Erasmus+ (utbildning), Horisont 2020 (forskning och innovation) och COSMO (entreprenörskap).

Läs mer om EU:s budgetförhandlingar och hur omfördelning ser ut, på Norrbottens och Västerbottens hemsida, beskrivet av Mikael Janson

Läs mer