.

En EU panel, ansvarig inom Europakommissionen för tillsynen av förberedelserna till kulturhuvudstadsåret har rekommenderat att Riga och Umeå får 1,5 miljoner Euro var som erkännande för kvalitet I förberedelsearbetet. Panelen består av sju medlemmar invalda av europeiska kulturinstitutioner från olika länder.

I likhet med alla andra städer som har haft titeln Europeisk kulturhuvudstad, har Riga och Umeå bedömts av en övervakningspanel som säkerställer att deras program uppfyller kriterierna för titeln och respekterar de åtaganden som gjorts av dessa städer innan de officiellt utsågs till Kulturhuvudstäder. Nästa gång Sverige får en Kulturhuvudstad är 2019.

Kommande Kulturhuvudstäder är i tur och ordning

Riga och Umeå 2014

Mons (Belgium) och Plzeň (Czech Republic) 2015

Donostia-San Sebastian (Spain) och Wroclaw (Poland) 2016

Paphos (Cyprus) och Aarhus (Denmark) 2017

Valetta (Malta) och en ännu inte utnämnd dansk stad 2018

Androulla Vassiliou, EK Kommissionär ansvarig för Utbildning, Kultur, Flerspråkighet och Ungdom kommenterade nomineringen:

“Båda städerna förbereder rika kulturella program för 2014 och jag gratulerar dem till deras noggranna förberedelser. Initiativet till europeiska kulturhuvudstäder är ett av de mest framgångsrika projekt som lanserades av EU. För mer än 25 år har det varit en katalysator för skapande av nya jobb, stadsförnyelse, turism och för den långsiktiga utvecklingen av de berörda städerna. Jag önskar båda europeiska kulturhuvudstäder 2014 lycka när de slutför sina förberedelser inför starten av vad jag är säker på kommer att bli ett mycket framgångsrikt år . ”

Läs mer I EU Kommissionens pressrelease

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-514_en.htm