Europa Direkt Intercult har nyligen kommit tillbaka från ett Training seminar i Bryssel för att inhämta mer kunskap om Europa kommissionens prioriteringar 2016. Många av Europa Direkt kontoren i EU var där, och vi har förstått att alla EDIC kontor är viktiga för Europa komissionen, som behöver den kännedom om våra målgrupper som kontoren besitter.

Under the Training Seminar har vi fått höra om den nya Investeringsfonden som ska uppmuntra till investeringar och lån för lokala större projekt som syftar till tillväxt och jobb i våra regioner. Vi fick även delta i workshops kring exempelvis Digital Single Market och Refugee Crisis and Migration. Som ett Europa Direkt informationskontor ska vi kunna svara på frågor som rör dessa ämnesområden.

IMG_1234 IMG_1236 IMG_1237 IMG_1238 IMG_1241 IMG_1245 IMG_1247 IMG_1250 IMG_1253 IMG_1258 IMG_1274