Back to business- idag är det Europakommissionens dag på Europaforum i Hässleholm. Med fokus på de dramatiskt ökande flyktingflöderna pga konflikten i Syrien. EC har föreslagit ett kvotsystem för att få fram ett jämnare flyktingmottagande och man hoppas på ett införande 2016. Den andra frågan är tillväxten och ökad investeringstakt i EU. En Vit Bok om samspelet mellan andra marknader och EU förbereds till 2017, viktigt med tanke på att tillväxten framöver kommer att ske till 90% utanför Europa. En annan avgörande faktor för EUs framtid är om Storbritannien väljer att stanna kvar. Dagen i Hässleholm börjar nu med Ukraina ! Följ gärna diskussionerna på Twitter och FB Europaforum Hässleholm.