Varje år satsar EU genom Kulturprogrammet tre miljoner euro på spridning av litteratur över nationella gränser i EU.

Det görs genom stöd till förlag som får bidrag till översättningar av Europas bästa böcker – för att göra dem tillgängliga för fler läsare och hjälpa författarna att nå en större publik.

EU och Kulturprogrammet (DG Culture and Education) har för fjärde gången delat ut ett litteraturpris på 5.000 euro.

Årets pris delades ut till 12 författare från olika länder, däribland till svenskan SARA MANNHEIMER för HANDLINGEN – en bok om en kvinnas önskan att erövra all litteratur…

De som tilldelas priset får stort erkännande och uppmärksammas på de största bokmässorna.

Läs mer om priset här:

http://ec.europa.eu/sverige/news/topics/culture/news_date_1019_sv.htm