Från och med den 1 april 2012 blir det möjligt för EU:s medborgare att gå samman och gemensamt uppmana EU-kommissionen att ta fram ett lagförslag på områden där EU har befogenhet att stifta lagar. Det nya demokrativerktyget kallas medborgarinitiativet. Lyckas man samla en miljon underskrifter så får man rätt att kräva att ett lagförslag tas fram.