EU-kommissionen har nu presenterat de första punkterna i sin migrationsagenda. Där ges bl a förslag på hur mottagandet av de 40 000 syriska och eritreanska flyktingarna som kommer till Italien och Grekland ska kunna fördelas till övriga EU-medlemsländer.

Fördelningen skall ske enligt fyra kriterier, såsom befolkningsstorlek, BNP, arbetslöshetsnivå och det genomsnittliga antalet spontana asylansökningar och antalet vidarebosatta flyktingar per en miljon invånare under perioden 2010–2014. För Sverige skulle det innebära att ta emot 1369 flyktingar.

Läs mer om agendan och dess bakgrund på EU-kommissionens hemsida