En färsk utlysning från Nordiska Kulturfonden för kreatörer (”makers”) eller skapande entreprenörer med inriktning på det handgjorda och självproducerade (Do-It-Yourself) som vill söka projekt tillsammans med kollegor från andra nordiska länder (tre länder krävs för ansökan!)

Till ansökan