Snart håller Culture Action Europe konferensen The Time is Now i Bryssel den 7-9 Oktober.
Mötet är intressant för er som jobbar med policyfrågor och organisationsutveckling inom och av kultursektorn. Vi på Intercult kommer att närvara under hela mötet och vill härmed inbjuda dig att följa mötet tillsammans med oss. Vi har en bra insyn i de kulturpolitiska processerna som sker i Europa idag och tror att vi kan bidra med att säkra upp ditt besök med information och kontaktarbete. Vi ser också fram emot att samla ett antal svenska aktörer så att våra reflektioner och eventuella aktioner blir starkare och mer direkt förankrade i det svenska kulturlandskapet.

Hör av dig till till Ida Burén, verksamhetsledare på Intercult, senast den 8 september om du är intresserad av att göra mötet tillsammans med oss. Resan sker på egen bekostnad. / The Culture Action Europe conference The Time is Now will be held in Brussels 7-9 October.

The meeting is interesting for those of you who work with policy issues and organisational development of and within the culture sector. Intercult will be present during the whole conference and would like to invite Swedish organisations to join us. We have a good insight into the culture policy processes in Europe and believe that we can contribute with both information and contacts to make the trip worth while. We also look forwards to gathering a group of Swedish proffesionals so that our reflections and possible actions become stronger and more directly connected to Sweden’s culture landscape.

Please contact Ida Burén, managing director at Intercult, by 8 September, if you are interested in attending the conference together with us.