.

Inbjudan till referensgruppmöte!

Inför programläggningen av ACCESS EUROPAs aktiviteter 2013 vill projektledaren Iwonna Preis gärna bjuda in de medlemmar, som är intresserade av att påverka innehållet i kommande plattformsmöten/aktiviteter, till ett referensgruppsmöte.

Tid och plats: Tisdagen den 12 februari, kl. 14.00, Intercult, Nytorgsgatan 15, Stockholm

Tanken är att gemensamt diskutera och ta fram förslag på intressanta ämnen, föreläsare mm utifrån sektorns nuvarande behov av internationella relationer.

Anmäl dig genom att klicka här.

.