Europa Direkt Intercult har blivit inbjudna av Kulturkraft Stockholm att hålla i ett frukostmöte med temat: Europeiska nätverk, den 30 maj 2013.

Frukost serveras från 08.30. Föreläsningen startar ca 09.00. Lokalen är Skybaren på Hotell Royal Viking, Vasagatan 1, i Stockholm

Intercults Iwona Preis berättar om såväl de europeiska nätverken som Europa Direkt Intercult och Access Europa.

Det finns en stor efterfrågan från kultursektorn på EU-expertis, tillgång till internationella nätverk och kontakter, samt praktiskt hands-on-kunnande om europeiska projekt.

Intercult är en van nätverksaktör på den europeiska arenan och för att möta det växande behovet erbjuder Intercult: ACCESS EUROPA – en mötesplats för internationalisering av kulturella verksamheter. ACCESS EUROPA fungerar som en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte och har tillgång till internationell expertis och omvärldsbevakning.

Intercult ser gärna flera svenska aktörer i de internationella nätverken. Det finns flertalet plattformar för att hitta och stärka nya relationer, att förankra projekt i och hålla koll på aktuella frågor.

Inträdet är fritt för professionellt yrkesverksamma inom kultursektorn i Stockholm.

Läs mer här: www.kulturkraftstockholm.se/a301c-vad-hander-intercult-berattar-om-access-europa-och-europeiska-natverk

Läs mer om Access Europa.