Europa Direkt Intercult har blivit inbjudna av Kulturkraft Stockholm att hålla i ett frukostmöte med temat: Europeiska nätverk, den 30 maj 2013. Intercults Iwona Preis berättar om såväl de europeiska nätverken som Europa Direkt Intercult och Access Europa.

Frukost serveras från 08.30. Föreläsningen startar ca 09.00. Lokalen är Skybaren på Hotell Royal Viking, Vasagatan 1, i Stockholm

Det finns en stor efterfrågan från kultursektorn på EU-expertis, tillgång till internationella nätverk och kontakter, samt praktiskt hands-on-kunnande om europeiska projekt.

Intercult är en van nätverksaktör på den europeiska arenan och för att möta det växande behovet erbjuder Intercult: ACCESS EUROPA – en mötesplats för internationalisering av kulturella verksamheter. ACCESS EUROPA fungerar som en plattform för nätverkande och erfarenhetsutbyte och har tillgång till internationell expertis och omvärldsbevakning.

Intercult ser gärna flera svenska aktörer i de internationella nätverken. Det finns flertalet plattformar för att hitta och stärka nya relationer, att förankra projekt i och hålla koll på aktuella frågor.

Inträdet är fritt för professionellt yrkesverksamma inom kultursektorn i Stockholm.

Läs mer här: www.kulturkraftstockholm.se/a301c-vad-hander-intercult-berattar-om-access-europa-och-europeiska-natverk

Läs mer om Access Europa.