Som medborgare i ett EU-land är du också EU-medborgare. Förutom de rättigheter du har i ditt eget land har du också rättigheter som gäller i alla de 27 EU-länderna och som slås fast i EU:s fördrag.

Berätta om dina erfarenheter i Europeiska Kommissionens samråd om rättigheter som EU-medborgare som pågår till den 9 september. Samrådet riktar sig till alla EU-medborgare och organisationer. Dina synpunkter och eventuella idéer hjälper Kommissionen att ta fram förslag på förbättringar till nästa rapport om EU-medborgarskapet, som kommer 2013.

ec.europa.eu/news/justice/120820_sv.htm