Intercults nya praktikant heter alltså Helena Hammarskiöld och har precis avslutat en 1 1/2 år lång yrkeshögskoleutbildning till EU-projektsamordnare.

Helena är arkitekturhistoriker och har sina rötter i kulturmiljövården. Under hennes yrkesliv har hon bland annat varit kanslichef på Svenska byggnadsvårdsföreningen samt projektsamordnare och utredare på Statens fastighetsverks kulturarvsenhet.

I fortsättningen vill Helena kunna arbeta som konsult och hjälpa kultursektorn med EU-finansiering.