Mänskliga Rättighetsdagarna är Nordens största mötesplats för mänskliga rättigheter och har sedan starten för 13 år sedan varit ett årligt arrangemang som lockat tusentals besökare. 13–15 november genomförs konferensen för första gången i Umeå under rubriken “Röster för rättigheter” med fokus på kultur och mänskliga rättigheter.