Fryshuset var den 19 oktober värd för en innehållsrik heldagskonferens på Europahuset. Temat var ‘Integrering genom inkludering –
Att göra unga problemskapare till problemlösare’.

Att integrera och inkludera ungdomar i samhället, framförallt nyanlända som riskerar att hamna i någon form av utanförskap, och inte minst i socioekonomiskt svaga områden, är en av vår tids viktigaste utmaningar. Att förbättra integrationen har hög prioritet i flertalet europeiska länder, en prioritet som också stöds på EU-nivå. En självklarhet kan tyckas, men viktigt att påminna sig om, är att civilsamhället, nationella myndigheter och EU-institutionerna måste arbeta tillsammans om vi ska kunna förbättra situationen.

Bland dagens talare fanns bland andra Lilian Thuram, den tidigare fotbollsstjärnan som idag föreläser om rasism och främlingsfientlighet. Efter dagens keynote-speeches presenterade representanter från diverse organisationer i Europa konkreta exempel på integrationsprojekt, som sedan diskuterades av konferensdeltagarna under ett antal rundabordssamtal.

fryshuset-europahuset-500pxwebb_integrering-20-oktober-2016