The EU & Cultural Diplomacy Conference – “Crisis, Conflict, and Culture: The Role of Cultural Diplomacy in the European Project”

Konferensen är den första i en serie av fyra konferenser dedikerade till skapa medvetenhet och förståelse för internationella  institutioner och deras roll i att främja kulturdiplomati. Konferensen organiseras av Institutet för kulturdiplomati (Institute for Cultural Diplomacy) och andra organisationer baserade i Bryssel. Målet med årets evenemang är bland annat att deltagarna ska utforska de utmaningar som Europa står inför i och med skuldkrisen, i ljuset av de historiska och teoretiska grunderna för det europieska projketet.

Läs mer