Den 15 september lanserar EU-kommissionen Europa2020-projektet Unga på väg, som handlar om rörlighet för utbildning och om att förbättra ungas situation på arbetsmarknaden. Kommissionär Androulla Vassiliou bjuder in till debatt 17 september, då hon svarar på frågor direkt på webben, och där man också kan följa debatten i realtid.