Symposium In-Between: Art, Education and Politics in the Post-Welfare State.
Standardlängden av ett mirakel av Goldin+Senneby med uppläsning av Hamdi Farah och presentationer av konsthallschef Maria Lind och förmedlare Emily Fahlén.
Plats: Tensta konsthall
Tid: 16 april, 17:00–21:00.

De nordiska länderna befinner sig i ett politiskt mellanläge där välfärdsstaten både är en aktiv del av den skandinaviska självbilden och samtidigt ett system i långtgående avveckling. Allt fler samhällsfunktioner nedmonteras och konkurrensutsätts på marknaden, ett systemskifte som också får konsekvenser för samtidskonsten. Vilken roll kan konsten ha i formulerandet av alternativa framtider? Hur kan de konstnärliga utbildningarna i Norden på ett kritiskt sätt förhålla sig till välfärdsstatens avveckling?
Konferensen pågår i Helsingfors och Stockholm under fyra dagar och är ett samarbete mellan Tensta konsthall, Aalto-universitetet, Ämneslärarprogrammet på Konstfack, Islands konsthögskola och Checkpoint Helsingfors. Bland de inbjudna gästerna finns: Petra Bauer, Helene Illeris, Gerald Raunig och Irit Rogoff.

För att delta registrera dig här: www.inbetween2016.org/register/