Konferensen Det europeiska projektets framtid – Migration & kultur ägde rum den 9 december på Europahuset i Stockholm.

C:a 150 personer kom för att ta del av både ros och ris kring hur vi som arbetar med kultur använder oss av kunskap från de nytillkomna migranterna. 
Konferensens tema kretsade kring hur kulturen och vi som arbetar med kultur kan underlätta för integration: Flera synpunkter kring attitydförändring hos oss som redan bor och verkar här kom upp. Nyckeln till verklig integration ligger i att vi alla är öppna för att lära känna varandra, och att vi är beredda på förändring. 
Många goda exempel gavs men också en del kritik kring hur svårt det faktiskt är att komma in i den ganska slutna krets som är svenska kultursektorn som arbetsplats.

LÄS MER OM KONFERENSEN

Vi återkommer senare med en lite mer utförlig analys.
Här är lite bilder från konferensen så länge:

ann_follin_rani_kasapi_rasoul_nejadmehrMoving inwards: Rasoul Nejadmehr, Ann Follin och Rani Kasapi diskuterar under Del 1 med Chris Torch som moderator:
del2_m_yamamMoving outwards: Maude Fröberg,  Namir Shamany,  Ola Öhlin och Jihad Eshmawi diskuterar under Del 2 med Yamam Al-Zubaidi som moderator.
diskussion_scenen_liggandeReflektioner av panelen och diskussioner med deltagarna under Del 1
med Ann Follin, Daniel Urey, Rani Kasapi, Rasoul Nejadmehr och Puma Lagos.
deltagarbildDeltagarna på konferensen satt placerade vid bord.
deltagarbild2Temat var Migration & kultur